Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hjellestad Seilforening | 16/09/2021

Scroll to top

Top

Årsmøte 2018 – Naustposten er publisert!

Årsmøte 2018 – Naustposten er publisert!

Det blir avholdt årsmøte i Hjellestad Seilforening tirsdag 20. mars HjS logo2018 kl 19:00.

Har du saker som du ønsker behandlet må disse være styret i hende innen 6. mars. Årsberetningen vil være tilgjengelig i Naustposten når denne kommer ut, innen 13. mars.

Hvis du har artikler eller stoff du ønsker å ha med i Naustposten, må også dette sendes inn senest 1. mars. Vi oppfordrer alle til å bidra med stoff. Alt fra bilder og små tekster til lengre historier kan sendes inn. Enten via post (adresse nederst på siden) eller epost.

Innkalling årsmøte 2018

Naustposten (Ny versjon 14.03 kl 14:20)

Protokoll fra årsmøte: signert_protokoll_årsmøte_hjs_2018