Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hjellestad Seilforening | 03/12/2023

Scroll to top

Top

Om HjS

Hjellestad Seilforening (HjS) er et idrettslag i Bergen kommune som driver seilsport. Foreningen har to sportslige utvalg:

  • Jolleutvalget, som driver seilsport for barn og ungdom i alderen 7 – 18 år.
  • Seilsportsutvalget som driver seilsport for voksne i seilbåtklassen Albin Express.

I tilegg til utvalgene er det flere medlemmer som representerer HjS i flere seilklasser.

Hjellestad Seilforening
Hjellestadvegen 311
5259 Hjellestad

Org.Nr. 983 264 107
Bank 3624.26.23805
VIPPS: 121104

Foreningens årsmøte er øverste myndighet i foreningen. Mellom årsmøtene leder styret den daglige driften av foreningen, etter det årsprogram og budsjett som årsmøtet har vedtatt.

HjS er tilknyttet Idrettsrådet i BergenVestland Seilkrets og Norges Seilforbund.

Gjennom Vestland Seilkrets er vi medlem av Vestland Idrettskrets, Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske komite.

HjS har lover som bygger på NIF´s Lovnorm, og er godkjent av Vestland Idrettskrets. Lov for HjS: HjS Lover

Related Images: