Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hjellestad Seilforening | 21/01/2021

Scroll to top

Top

Om HjS

Hjellestad Seilforening (HjS) er et idrettslag i Bergen kommune som driver seilsport. Foreningen har to sportslige utvalg:

  • Jolleutvalget, som driver seilsport for barn og ungdom i alderen 7 – 18 år.
  • Seilsportsutvalget som driver seilsport for voksne i seilbåtklassen Albin Express.

I tilegg til utvalgene er det flere medlemmer som representerer HjS i flere seilklasser, Snipe, Oselvar og generelt i tur/hav klassen.

Hjellestad Seilforening
Postboks 11, 5814 Bergen
Hjellestadvegen 311
5259 Hjellestad

Org.Nr. 983 264 107
Bank 3624.26.23805
VIPPS: 121104

Foreningens årsmøte er øverste myndighet i foreningen. Mellom årsmøtene leder styret den daglige driften av foreningen, etter det årsprogram og budsjett som årsmøtet har vedtatt.

HjS er tilknyttet Idrettsrådet i Bergen, Hordaland Seilkrets og Norges Seilforbund.

Gjennom Hordaland Seilkrets er vi medlem av Hordaland Idrettskrets, Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske komite.

HjS har lover som bygger på NIF´s Lovnorm, og er godkjent av Hordaland Idrettskrets. Lov for HjS: HJS Lov