Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hjellestad Seilforening | 20/03/2023

Scroll to top

Top

Prisliste

Betaling

Vi bruker litt forskjellige betalingsordninger. Man vil bli informert om hvilken som er aktuell

 • Vi bruker SailRaceSystem.no, Manage2Sail.com, deltaker.no og Isonen.com til påmeldinger. Se egne linker
 • VIPPS: 121104
 • Bank: 3624.26.23805
 • Regninger på e-post blir sendt ut via Norges idrettsforbund sitt medlemssystem, MinIdrett/KlubbAdmin (KA). Dette gjelder medlemsavgifter og deltakeravgift til faste seilere.

Medlemskap

HjS ønsker fortsatt å være en rimelig seilforening, så vi beholder samme satser.

 • Hovedmedlem: kr 380.-
 • Ung (tom 28 år)/Husstand: kr 150.-
 • Junior (tom 18 år): kr 80.-

For barn som seiler hos oss må seiler og en av de foresatte være medlem. Det er også krav til medlemskap for de som er med å seile i Seilsportsgruppen.

Leie av naust

Lokalet er tilgjengelig fra klokken 14:00 leiedag og fram til kl 12:00 påfølgende dag. Priser inkluderer vask, men lokalet må være ryddet og kjørler vasket.

 • Mandag-Torsdag: 2000,- per dag.
 • Fredag-Søndag: 4.500,- per dag.
 • Hele helgen (Fredag-Søndag): 8.000,- (må være ute innen mandag kl 12:00)
 • Dersom lokalet er ledig kan man avtale dekking dagen før for 800,-. (fra kl 16:30)
 • Medlemspris for de som har vært medlem over et år. Ta kontakt.

Båtplass

2023: Kr 4393 per breddemeter båt (ikke bås) + grunnpris på kr 1500.-
2024: Breddemeteter prisen økes basert på konsumprisindeks per 15. oktober (sesongslutt), som tilsvarer at prisnivået holdes. Grunnpris holdes uendret.

Jolleseiling

 • Deltakeravgift: kr 1750.- (hvorav kr 80.- går til juniormedlemskap)
  • Trening med trener eller annen organisert trening.
  • Inkluderer medlemskap
  • Gir rettigheter i forhold til bruk av jollenaust, RIB, reisestøtte mm.
 • Om man ikke har egen jolle, kr 500.- for leie av skolejolle på treninger gjennom sesongen.

Seilskolen for barn – nybegynnere

 • Sesongkurs: kr 1750.- (vår til høst). Trening med trener ca 17 ganger a 2 timer, pluss 3-4 helgesamlinger. Det er vanlig å trene en gang i uken, men det er anledning til å trene flere dager i uken om man har lyst og anledning. Ingen ekstra kostnad for det.
  • Grupper på 6-9 seilere per trener
 • Helgekurs: kr 950.-
 • Høstkurs: kr 950.-
 • Om man ikke har egen jolle, kr 500/250.- for leie av skolejolle på treninger gjennom hel/halv sesong (gjelder ikke helgekurs).
 • Andre kurs: Annonsert pris

Seilkurs for voksne

Prisen vil variere, men vanligvis kr 1490.- for et kort begynnerkurs.

Seilsportsgruppen – Express

Deltakeravgift kr 950.- for sesongen. Avgiften går i sin helhet tilbake til båtene (subsidiering) og til sosiale arrangementer.
For unge tom 28 år er deltakeravgiften satt til kr 0.-

Reisestøtte

2023: NOK LagCup. For utenbys LagCup gis det støtte på kr 2000.- per seiler for inntil 5 seilere. Arrangeres LagCupen lokalt (Vestland) dekkes påmeldingsavgiften. Jolleutvalget tar ut seilere.

Svømmetrening – gratis

Gjennom vintersesongen har vi for tiden bassengtid på Ytrebygda skole om torsdagene. Barna må være i følge med foreldre/ansvarlige. Her har man forskjellige aktiviteter for å gjøre barna tryggere i vann. Tilbudet er gratis for våre seilere.

Lagring av privat jolle i naust

Det er begrenset plass til joller i Naustet og det er i utgangspunktet kun plass til joller som er i bruk.

 • Aktive seilere/joller: gratis (for en jolle som er i bruk)
 • Vinterlagring for ikke-aktive joller: kr 2000.-
 • Joller som skal selges må fjernes.

Vær obs på at private joller som lagres i naustet ikke er forsikret av foreningen i forhold til brann/tyveri.