HjS har en seilsportsgruppe, som arrangerer felles treninger og aktiviteter, med utgangspunkt i seilbåtklassen Albin Express.

Hvorfor Albin Express?

 • Båtklassen er en seilbåt med svært gode seilegenskaper. Klassen er også den største innen kjølbåter i både Norge og Sverige.
 • Båtene er relativt rimelig i innkjøp og holder seg godt i pris.
 • Felles og faste treninger med samme båtklasse, gir gode muligheter for mye god læring

HjS organiserer felles treninger, sosiale samlinger, kurs og foredrag.

Tilbudet vi har er knyttet til de som har egen båt eller skal kjøpe Express og ønsker å delta i vårt opplegg.

 • Man får egne betingelser i forhold til havneleie til båten.
 • Om man er uerfaren hjelper de mer erfarne i starten (gratis), om man ønsker dette.
 • Man får delta sammen med andre motiverte seilere og et stort bruksutbytte av seilbåten.

Opplegget vi har passer både til de som vil lære å seile i et aktivt miljø og til aktive seilere som seiler profesjonelt, der man seiler med og mot de som er på samme nivå som en selv. I tillegg til det seilsportslige har vi også fokus på å ha sosiale tilstelninger og sammenkomster. Samtidig er vi klar på at vi stiller forventinger til både båteier, mannskap og oss selv:

Forventninger

Forventninger til båteier/skipper:

Vi har noen forventninger de den eller de som eier båten:

 • Man må ha båten sin liggende i vår havn og være medlem og representere HjS.
 • Man må delta på treninger og det seilsportlige opplegget.
 • Man må sørge for å ha et seillag på 5-6 personer, slik at man alltid har nok personer til å dra ut. Disse må være registrert i vårt deltakersystem. Seilsportsutvalget kan hjelpe med å finne personell, men båteier bestemmer selv hvem han/hun ønsker å ha med.
 • Bistå/bidra til kurs og aktiviteter som holdes, samt betale en deltakeravgift.
 • Stille med godt humør!

Forventninger til mannskap/deltakere:

Som mannskap er man en viktig del av seilingen:

 • Stille på treninger og regatta.
 • Være medlem og representere HjS.
 • Bistå/bidra til gjennomføring av kurs og/eller dugnad.
 • Bidra til et godt lag og en fornøyd båteier.
 • Bidra med en deltakeravgift.

Forventninger til seilforeningen (via Seilsportsutvalget)

Som båteier eller mannskap skal også seilforeningen bidra tilbake:

 • Planlegge og legge til rette for gode treningsmuligheter
 • Legge til rette for sportslig og god utvikling i gruppen
 • Arrangere sosiale samlinger og andre positive tiltak for alle deltakere
 • Arrangere kurs og andre tiltak som gir inntekter til aktiviteten.
 • Gi gode incentiver til båteier.

Hva koster det?

Alle som er med må betale en deltakeravgift og være medlem av HjS. Deltakeravgiften går i sin helhet tilbake igjen til seilsportsaktiviteten, i form av subsididiering av båtplasser og sosiale tiltak.

Båtene som inngår i vårt opplegg er privateide. Kostnader med drift og vedlikehold er det båteier (ere) som må ta seg av. Noen båter har en eier og andre flere eiere. Vi ønsker at båteier skal være tydelig med sitt faste mannskap om hva hun/han ønsker i forhold til kostnadsfordeling av utgifter eller ikke. Selv om Expressen er en relativt rimelig båt, er det ingen hemmelighet at et eierskap har sine kostnader.

HjS ønsker å bidra til at kostnadene reduseres. Dette gjør vi først og fremst gjennom å subsidiere havneleien. Midlene til subsidieringen kommer fra inntekter fra kurs, mannskapsavgift og noen andre kilder. Kursene holdes på dugnad.

For alle som deltar, båteier eller mannskap vil det være anledning til å delta gratis på teoridelen av seilkursene som holdes.

Spørsmål/nyskjerrig? Send oss en e-post til seiling@hjs.no

Kurs i seiling? Se her