Pinseleir i RAN

Pinseleiren i RAN er en super plass for å møte andre seilere i kretsen og lære masse. I år avsluttes pinseleiren med en vestlandscup. Pinseleiren: https://manage2sail.com/no/event/9fc2c0e5-79b3-4502-a4ea-05fcd3e0429c#!/ Tilknyttet vestlandscup: https://manage2sail.com/no/event/e432093a-408f-4c14-8978-bc4b71827c45#!/entries?classId=cd0bb1c1-de16-4124-b2ba-17af783cd0e2