Årsmøte 2021

Det blir avholdt årsmøte i Hjellestad Seilforening onsdag 24. februar 2021 kl 19:00. Fullstendig saksliste, Naustposten og andre nødvendige saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene på denne siden senest en uke før årsmøte. Årsmøte vil bli avholdt digitalt. Påmelding: Send e-post til post@hjs.no innen mandag 22. februar, med kort tekst: «Påmelding årsmøte» e.l. Link til

Årsmøte 2020

Det blir avholdt årsmøte i Hjellestad Seilforening onsdag 19. februar 2020 kl 19:00. Fullstendig saksliste, Naustposten og andre nødvendige saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene på denne siden senest en uke før årsmøte. Møte var i utgangspunktet planlagt 18. mars, men er forskjøvet fram for å gi nytt styre bedre tid til planlegging av aktvitetene

Årsmøte 2018 – Naustposten er publisert!

Det blir avholdt årsmøte i Hjellestad Seilforening tirsdag 20. mars 2018 kl 19:00. Har du saker som du ønsker behandlet må disse være styret i hende innen 6. mars. Årsberetningen vil være tilgjengelig i Naustposten når denne kommer ut, innen 13. mars. Hvis du har artikler eller stoff du ønsker å ha med i Naustposten, må

Årsmøte 2017

Det blir avholdt årsmøte i Hjellestad Seilforening tirsdag 21. mars 2017 kl 19:00. Har du saker som du ønsker behandlet må disse være styret i hende innen 7. mars. Årsberetningen vil være tilgjengelig i Naustposten når denne kommer ut, innen 14. mars. Hvis du har artikler eller stoff du ønsker å ha med i Naustposten, må