Årsmøte 2024

Det blir avholdt årsmøte i Hjellestad Seilforening

Onsdag 6. mars 2024 kl 19:00.

Fullstendig saksliste, Naustposten og andre nødvendige saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene på denne siden senest en uke før årsmøte.

Årsmøte vil bli avholdt i foreningslokalet.

Innkalling til årsmøte 2024

Protokollårsmøte 2024 – underskrevet – kommer ca to uker etter årsmøte

Relevante dokumenter

Alle relevante dokumenter skal være klar her senest en uke før årsmøte

  • Saksliste – beskrevet i lov om HjS
  • Saker fra styret – styret fremmer ingen saker
  • Dagens organisasjonsplan
  • Forslag til oppdatert organisasjonsplan 2024
  • Naustposten 2024
  • HjS Lover