Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hjellestad Seilforening | juli 12, 2020

Scroll to top

Top

Ny medlemsordning

Ny medlemsordning

HjS logo 198x65Hjellestad Seilforening har besluttet å ta i bruk Norges Idrettsforbunds nye løsning for medlemsadministrasjon inneværende år. Som du sikkert har notert deg, har det ikke dukket opp noen faktura i posten enda. Vi gir her en kort beskrivelse om hva dette betyr for deg som medlem og/eller foresatt.

Den nye løsningen innebærer at medlemmer skal bruke Min idrett – www.minidrett.no. (Påloggingsboks til Min idrett er også lagt ut på HjS hjemmeside.) Gjennom Min idrett kan du som medlem etter hvert administrere alle medlemskap i norsk idrett (innmeldinger og utmeldinger), se informasjonen som er registrert om deg, samt kunne oppdatere registrert informasjon.

Du får automatisk tilsendt brukernavn og passord når e-postadresse lagres i medlemsregisteret. Dersom du har glemt brukernavn/passord kan du bruke funksjonaliteten for utsendelse av brukernavn og passord som finnes i tilknytningen til pålogging til Min idrett. Hvis din e-postadresse er registrert vil du få tilsendt brukernavn og passord som er registrert på denne adressen. Har du ikke tilgang til e-posten og du ønsker du å endre den registrerte adressen, sender du en e-post til support@idrettsforbundet.no.

Løsningen innebærer at betaling av kontingenter, treningsavgifter mv. vil bli gjennomført i idrettens løsning for Online betaling. Hver gang det etableres et betalingskrav vil det bli varslet pr. e-post for å gjøre oppmerksom på kravet som ligger i Min idrett. Løsningen er laget slik at det kreves at kontingenten til Idrettslaget må være betalt før eller samtidig med at treningsavgift betales. Faktura i posten vil ikke lenger bli tilgjengelig, men man kan be om å få betale med KID, og da vil fakturaen bli gjort tilgjengelig i systemet under din konto.

Før første betaling må medlemmet (eller foresatte) gjøre en engangsregistrering for å bli betaler i Online betaling. Når du er blitt betaler er det enkelt å betale i nettløsningen, eller enda enklere om du vil laste ned Buypass til Android eller Iphone.

Dersom du får problemer eller trenger hjelp finner du informasjon og forklaringer om Min idrett på https://itinfo.nif.no/Min_idrett og https://www.youtube.com/user/nifsupport

Ta kontakt med HjS på regnskap@hjs.no dersom du;

  • har fått et feilaktig betalingskrav
  • om du mener at du allerede er utmeldt som medlem
  • om det er andre spørsmål du har som er relatert til ditt forhold med oss eller den nye løsningen

Bakgrunn

Norsk idrett har ca. 1.7 – 1.8. millioner unike medlemmer og har som uttalt mål at idrettens organisasjons og medlemsregistre skal være oppdaterte og korrekte. Det er en stor utfordring med et så betydelig antall medlemmer som idretten består av, å ivareta medlemmenes unike identitet. Dette resulterte i bl.a. at idretten selv vedtok en egen forskrift om medlemsregister hvor det er fastsatt en løpende ivaretakelse av medlemmenes unike identitet gjennom kontroller mot Folkeregisteret. Til dette formålet benyttes medlemmenes fødselsnummer. Fødselsnummeret lagres ikke i idrettens systemer. Idretten har egne bransjeregler for databehandling som setter krav til den sentrale idrettsdatabasen om hvordan og hvorledes de registrerte medlemsopplysningene skal håndteres.

For Hjellestad Seilforening vil arbeidet med å ajourføre medlemsregisteret nå bli enklere samtidig som medlemmene selv kan gjøre sine endringer i forhold til kontaktinformasjon osv.

På sikt vil vi også se på mulighet for å benytte dette systemet for påmelding til arrangementer som holdes i regi av foreningen, det være seg kurs, regatta eller andre arrangementer.

Da vårt medlemsregister i dag ikke har tilstrekkelig data til å importere direkte til Min Idrett, må vi be hver enkelt av medlemmene om å selv registrer seg og «melde seg inn» i foreningen på nytt. Vi beklager dette, men vi håper det samtidig vil være med på å kvalitetssikre den informasjonen vi har på våre medlemmer. For fremtiden vil også dette gjøre det lettere for oss å få kontakt med deg som medlem.

Skulle du ha spørsmål rundt dette, så ta kontakt med regnskap@hjs.no.

Medlemskap

Her vises dine og familiemedlemmers registrerte medlemskap. For å opprette ny bruker eller oppdatere data i eksisterende bruker, les det aktuelle vedlegget. For å melde deg inn i foreningen, følg anvisningen under.

Finn ny klubb

Du kan søke opp en klubb og melde deg inn i klubben og grenen du ønsker medlemskap i.

  • Klikk på lenken Finn ny klubb
  • Søk opp klubben du vil søke medlemskap i
  • Marker klubben i søkeresultatet
  • Hak av for klubben og aktuell gren du vil melde deg inn i. Og klikk på knappen Send søknad