Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hjellestad Seilforening | 21/01/2021

Scroll to top

Top

Nyhetsbrev Fra Norsk Optimistjolleklubb – Mars 2011

NOKs vintersamling ble arrangert i helgen. Hele 53 Optimistseilere deltok.  For mange ble dette første tur på vannet etter en lang skisesong. Vinden uteble dessverre på lørdag, men søndag fikk alle seilt etter en fantastisk dugnadsinnsats fra Horten og Åsgårdstrand SF som sto på for å muliggjøre seiling blant isflakene.. En stor takk til begge foreninger for et supert arrangement med god mat, dyktige trenere og en fin sosial ramme med overnatting i lokale hjem.
 
Slike møteplasser er viktig for sporten vår. Samles mange seilere så blir det bra trening for alle og muligheter for å knytte vennskapsbånd på tvers av forening/krets/ranking. NOK oppfordrer derfor alle å støtte opp om de tradisjonelle Optimistarrangementene i Norge (NOKs vintersamling, påskesamling, lag cup, Frostbite, Seil Vest, Optispeed etc.) slik at vi også i fremtiden har møteplasser. Tilbudene forsvinner fort dersom klubbene ikke får nok deltagelse på de gode intiativene.
 
De nærmeste ukene er det mange gode muligheter for seiling i Norge:
 

26-27 mars – Seil Vest: Bergen/Hjellestad SF

Seil Vest samler seilere fra flere båtklasser til felles trening 3 helger i løpet av vintersesongen. Samlingen er ment for seilere på Vestlandet, men seilere fra andre deler av landet er også velkommen.
 

2-3 april – Frostbite: Soon SF

Soon samler igjen mange båtklasser til sin årlige «Frostbite». I år vil det i tillegg til en dyktig stab av hovedtrenere være mange nye trenere som er i sluttfasen av sine trenerkurs. Totalt 25 trenere vil bidra med gode råd til seilerne.
 

9-10 april – «Tune up regatta»: Horten SF

Arrangøren av årets første NC inviterer til Tune up regatta slik at alle i forkant har mulighet til å få god regattatrening på NC-banen. Dersom mange stiller blir det en lang startlinje og god matching for alle. Lav startkontingent og kort kjørevei for mange er også positivt.
 

16-19 april – NOKs påskesamling: Åsgårdstrand

Årets påskesamling holdes i Åsgårdstrand. Foruten mange dyktige trenere (Bård Birkeland, Gorm Grenness, Ingrid Mortensen, Kristian Hammarstrøm og Trine Merethe Olsen) som sørger for mange timer trening på vannet, legger vi opp til mye hygge både for seilere og familie. Åsgårdstrand hotell er normalt stengt i påsken, men har vært villige til å åpne for våre medlemmer til spesielt hyggelige priser (for info om hotell/priser: http://idrett.speaker.no/organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=1130545&CatId=837972). Nærmere 60 har allerede bestilt plass på hotellet som ligger kun 200 m fra seilforeningen.
 
Åsgårdstrand er et hyggelig sted som byr på mange kulturtilbud, cafèer og turmuligheter. Ellers så kan foreldre/søsken hygge seg i vår uformelle seilcafè på klubbhuset. Varm lunch er inkludert for seilerne hver dag, men familiemedlemmer kan også kjøpe til en hyggelig pris.
 
Som før arrangerer vi foreldreseminar mens seilerne er på vannet for oppdatering og utveksling av erfaringer. Fullstendig program kommer i april.
 
Påmelding/info om samlingen: http://www.seilmagasinet.no/id/37376
 

INNBETALING AV MEDLEMSKONTINGENT 2011 – NOK

Tiden har kommet for å betale årets NOK-kontingent. Tidligere har NOK sendt ut giro for innbetaling av medlemskontingenten. Innmelding av nye medlemmer har vært utført manuelt. Dette har vært et tidkrevende system å følge opp. Vi har derfor gått over til et nettbasert påmeldings-/betalingssystem som forhåpentligvis vil forenkle innkreving og kontroll. Dette gir også NOK en automatisk oppdatering av alle medlemsopplysninger minst en gang i året.
 
I tillegg til innmelding og betaling av årlig medlemskap vil vi benytte løsningen til påmelding for alle arrangement i regi av NOK samt ny- og omregistrering av båter.

Betalingssystemet er www.deltager.no som leveres av DnB NOR.

I år vil ikke lenger Seilmagasinet være inkludert i NOK medlemskapet. Det er flere grunner til at vi har valgt å si opp det kollektive abonnementet for NOKs medlemmer. Vi har bl.a. erfart at mange har abonnement gjennom sin lokale seilforening. Det er heller ikke til å legge skjul på at ordningen med masseutsendelse er en kostbar og tidkrevendeordning for NOK. Som et resultat av dette er medlemskontingenten redusert noe:


Type medlemskap

Kontingent 2011

Kommentar

Enkeltmedlem Seiler

Kr. 450,-

For seilere f.o.m. det året de fyller 12 år.

Enkeltmedlem Søsken

Kr. 250,-

For flere seilere innen en og samme husstand.

Enkeltmedlem Rekrutt

Kr. 225,-

For seilere t.o.m. det året de fyller 11 år.

Seilforening

Kr. 600,-

Støttemedlem

Kr. 150,-

 

Æresmedlem         Kr. 0.-

Vi ber om at alle betaler inn kontingenten så snart som mulig ved å benytte det nye elektroniske systemet –https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=30644

 

NOK BÅTREGISTER

Vi har nå på plass en sikker og enkel prosedyre for båtregistrering/omregistrering. Registeret er en database for skrog, seilnummer og eier, eventuelt tidligere eiere. Du finner mer info på: http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=427313

NYHETER

Har din forening en aktivitet som kan være attraktiv for flere? Eller informasjon som kan være nyttig for andre? Send info til:  post@optimistjolle.no.
Følg med på www.optimistjolle.no. Vi legger ut nyheter om arrangementer fortløpende.

 
Med ønske om en god start på seilsesongen for alle!
 
Seilerhilsen fra
Linda Salterød Jonas – mob: 986 27 315
Norsk Optimistjolleklubb

Related Images: