Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hjellestad Seilforening | september 28, 2020

Scroll to top

Top

Ny NSF forskrift til regel 89.2(b) og 91 (a)

Ansvar for å fremskaffe dommere til NC, NM og Stor NM når Appendiks P benyttes.

Hvorfor en ny forskrift

 

  • Seilsporten har de senere årene utviklet seg til å kreve flere dommere ved arrangementer på grunn av dømming på banen
  • Dommerrekrutteringen har ikke vært i samsvar med det økte behovet
  • Å skaffe dommere har vært et problem ved mange NC’ er
  • Forskriften sikrer nok dommere til NM og NC hvor Appendiks P benyttes (og dommerbehovet er størst)
  • Forskriften letter arbeidet for arrangørforeningene med å skaffe dommere
  • Det blir et mer rettferdig prinsipp ved at den som skaper et behov er med og dekker behovet

På bakgrunn av dette har NSF tatt ansvar for å avhjelpe situasjonen for foreningene og forhåpentligvis stimulere til økt dommerrekruttering.

 

Kappseilingsreglene sier det er arrangørforening/organiserende myndighets ansvar å oppnevne dommere/protestkomité. Når Appendiks P nå benyttes i NC, NM eller StorNM, gir den nye forskriften arrangørforeningen hjelp med å skaffe 50 % av dommerne fra de foreninger som genererer behovet.

 

Når datoer, deltakende klasser og sted for NC og NM foreligger, vil NSF utarbeide en oversikt over minimum dommerbehov. 50 % av dette behovet fordeles blant foreninger på bakgrunn antall deltakere disse foreningene hadde i NC og StorNM foregående år. Kun foreningene med et ikke ubetydelig antall deltakere foregående år, vil bli pålagt dommeroppdrag. Eksempelvis ville KNS, hvis ordningen hadde vært gjennomført i 2010, blitt pålagt 5 dommeroppdrag i løpet den sesongen.

Arrangørsted og klasser vil være bestemmende for hvilke foreninger som blir bedt om å stille med dommer/e til de ulike arrangement. Foreningene kan hvis de ikke har egne ledige dommere også benytte dommere fra andre foreninger, men navn på dommer skal meldes arrangør senest 6 uker før det angjeldende NC eller NM.

Det understrekes at en arrangør kan velge ikke å benytte seg av ordningen, men NSF ber da om en rask tilbakemelding slik at man ikke pålegger foreninger til å stille med dommere unødig.

For å illustrere ordningen har NSF laget en beregning som viser effekten av vedtaket basert på 2010-tall. Som en vil se burde kravene være høyst overkommelige.

Grensene er også satt slik at nye foreninger eller foreninger med få deltagere unntas fra ordningen. Dette for at ordningen ikke skal ha utilsiktede konsekvenser.

Grunntanken er at foreningene med stor deltagelse i regattaer hvor Appendiks P benyttes, gjøres medansvarlige m.h.t. å dekke dommerbehovet.

NSF håper med dette å ha funnet en god balanse mellom å sette noen krav for å få gjennomført forbedring og unngå at disse kravene skal være unødig belastende. Håpet er en positiv effekt for rekruttering og gjennomføring av gode arrangementer til seilernes beste.

Det vil bli orientert om forskriften på årets dommerseminar og på Seiltinget.

icon NSF – Anskaffelse av dommer til nasjonale mesterskap (487 kB)

icon NSF – Dommerfordeling 2011 (31.5 kB)