Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Hjellestad Seilforening | 17/01/2021

Scroll to top

Top

Klubbmesterskap 2007

Det blir arrangert klubbmesterskap for HjS 13. oktober!

Klubbmesterskap 2007

Lørdag 13. oktober
Seilingsbestemmelser

Klasser

Det seiles i alle klasser unntatt brett
Optimistjolleseilere må påføre om de seiler i eldste, yngste eller rekruttklasse

Bane

Det seiles på bane på Mynteviken.

Start

Første startsignal kl. 11:00

Regattakontor

Lørdag 09:00-10:30
Regattakontoret er åpent fra avsluttet regatta til etter protestfristens utløp

Kontoret kan nåes på tlf. 55990114

Seilingsbestemmelser og deltagerlister utleveres på regattakontoret

Startkontingent

 Joller/Oselvar  Kr.  50,-
 Kjølbåter  Kr.  150,-

Startkontingent betales til bankkontonr. 3412.18.04397 eller kontant ved registrering.
Påmelding er ikke gyldig før startkontingent er betalt

Påmeldingsfrist

12. oktober 2007

Påmelding til regatta@hjs.no

Etteranmelding innen 13.10 kl 10:00
Telefaks: 55990114

Premiering

Rormannspremiering til 1/3 av antall startende båter i hver klasse.